佛学世界语社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6301|回复: 1

书话15、恩格霍尔姆关注社会现实的小说

[复制链接]
发表于 2015-4-2 10:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥德说过:“第一次世界大战摧毁了许多,但是,出乎许多人——包括许多世界语者——的意料之外,它没有能成功摧毁世界语运动。”(La unua mondmilito detruis multon, sed – je granda surprizo de multaj personoj, inkluzive multajn esp-istojn – ĝi ne sukcesis detrui la Esp-movadon. )⑴ 第二次世界大战也是如此,“我们不能忘记这样一个事实,第二次世界大战没有打断世界语文学的延续,多亏了,特别是希拉奇和斯台兰·恩格霍尔姆,他们在没有参战的国家瑞典,培育着世界语文化之火。”(Kaj ni ne forgesu, ke la faktoke la kontinuecon de la Esp-a literaturo ne rompis la dua mondmilito, ŝuldiĝas precipe al Szilagyi kaj Stellan Engholm, kiuj en la nemilitanta Svedlando nutris la flamon de la Esp-a kulturo.)⑵
斯台兰·恩格霍尔姆(Stellan Engholm)是一位杰出的小说作家,奥德在他的《世界语原创文学引言》(Enkonduko en la Originalan Literaturon de Esp-o)里,介绍十五位1930年以后的优秀小说家,首先提到的是巴基(J. Baghy),第二位就是他。
我过去只读过他的那篇收入《33个故事》(33 Rakontoj)里的短篇《老人流落》(Maljunulo migras, 1943),这次多亏了孟玉丽,把恩格霍尔姆的四部长篇小说电子版下载,打印装订出来,我才有可能欣赏到他的作品。
图片1.jpg     图片2.jpg
他的小说《土地上的人们》(Homoj sur la tero)是《文学世界》(Literatura Mondo)杂志社1932年“长篇小说竞赛”的获奖作品。这本小说是写在土地上耕耘的一家三代人的故事,这些眷恋土地,生活贫困的农民(terkulturistoj),一代代都在同社会和经济给予他们的困难和不公抗争着。作者就生活在他们中间,感同身受,真实地把那一时代身边这些人的的生活描绘给读者。
他的小说《到托论多去》(Al Torento),1930年就已经出版,写托论多这个地方,在瑞典工业化的早期,开起了铁矿,生活在这块土地上农民的孩子,到矿上去做工,他们的生活和眼界,得以改观。主人公卡尔(Karlo)周六的傍晚,向父亲借几个“克朗”(货币名),要到村里青年都去的集会场所约会他心仪的姑娘Anjo…情节由此展开,给我们讲述了一个农家孩子恋爱、成家的故事。
接下来,1934年出版了小说《托论多的孩子们》(Infanoj en Torento),写一些从小就在沙滩上一起玩耍的孩子们,成长、做工的故事,这是他的“托论多三部曲”(Trilogio Torento)系列的第一部。第二部《托论多的青年人》(Junuloj en Torento),1939年出版,第三部《生活在呼唤》(Vivo vokas)出版于1946年。这个“三部曲”是他的代表作,奠定了他在世界语文学史上,不可撼动的地位。小说原稿本来取名为Infanoj en Torento, 1, 2, 3 卷,出版社在出版时,给第二卷和第三卷另取了名字。“这个三部曲随着冶炼厂工人居住的小镇上这群性格鲜明的孩子们的成长展开,从童年到长大成人,如果说第三部里作者有些爱说教了,但这无论如何也没有取走作品顺畅的可读性”。(La tri verkoj sekvas la evoluon de grupo de karaktere bone distingitaj infanoj en uzinlaborista urbeto, ekde infanaĝo ĝis adolesko, kaj se kelke en la tria volumo la aŭtoro de tempo al tempo fariĝis iom didaktika, tio neniel deprenas de la impeta legindeco de la verko.)⑶ 奥德把恩格霍尔姆的小说,归类到“社会批判”小说(socia kritiko)一类,⑷ 是中肯的评价,他的确是一位世界语文学里批判现实主义作家。读他的小说,使我感到似乎是在读我们都熟悉的上个世纪“无产阶级文学”作品,只不过他不是弘扬“阶级斗争”主旋律,他的主人公虽然也是“工农兵”,但他是在写人,写的是活生生的,有憧憬、有追求的人,他写出了那些生活在那个小镇上的工人、农民的真实生活状况和希望。要深刻理解这位作家的文学价值,我们还得了解他生活的时代和环境。
图片3.jpg
“三部曲里的青年的目的是要理解自己的世界,去适应它,尽可能地去改变它符合自己的观念。借助小说人物表达出来的恩格霍尔姆的观念,是值得赞美的,超前的。”(En la trilogio, la celo de la junuloj estas kompreni sian mondon, adaptiĝi al ĝi kaj eble eventuale ŝanĝi ĝin konforme kun siaj konceptoj. La konceptoj de Engholm, esprimitaj pere de siaj rolantoj, estas admirindaj, kaj ofte tre antaŭtempaj.)⑸ 如他写了那些青年中的Eriko决定到西班牙去参加反对法西斯专制的斗争。
恩格霍尔姆的世界语表达,是极为顺畅和自然的,可以用“纯净”(pureco)两个字来概括。读他写的小说,遇不到让人挠头的语法迷宫,也没有独出心裁的新词(neologismoj)来挡道,甚至,除了极少的专业术语或植物名称,几乎用不着去查词典。他描写景物和人物心理的技巧也很出色,对话写得很有生气,就是从语言实践的角度来阅读他的小说,也一定会有可喜的收获,何况,他的小说主题思想鲜明,读者会在阅读中,时时得到启发。要说奥德给出的赏析小说的三条标准:vereco, distro, stilo,他的作品可都“达标”。
我引用一段小说Homoj sur la tero里的原文:
La mateno estis kvieta kaj bela. La matena malseko pendis kiel maldensa, sunvibranta nebulaĵo super la spegule trankvila surfaco de la rivero, roso kuŝis kiel mola arĝenta koloro sur herboj kaj floroj, kaj rosa perlaro brilis kiel multkoloraj steloj en la araneaj retoj de la arbustoj. (p.11) 这样语言的风格,的确是“纯净”的。
   
图片4.jpg
Stellan Engholm (1899-1960)
1899325日出生在瑞典乡村。父亲早死,母亲改嫁,留下他同上了年纪的伯父一起生活。11岁起, 这个农家的孩子,放学后,就在园子里干活了。1913年,十四岁的他用母语——瑞典语开始写诗。1916-1920年,他读师范,日后就当了教师。其间在1918年,他认识了瑞典诗人但·安德森(Dan Andersson),同年开始学习世界语。1922年,他同斯德哥尔摩姑娘奥尔加(Olga结婚,居住在离他故乡不远的小城Nyberget。“1927年,恩格霍尔姆在世界合作社大会期间,认识了帕利弗。这次会见推动他更积极地从事世界语工作,两年后,19291月,他接受了命中注定的一步。安德烈·崔来演讲,可以确定是在路德维卡,萨姆·杨森把演讲翻译成瑞典语,突然间,他在听众当中,认出了恩格霍尔姆,召唤他来接着翻译……”(En 1927 li renkontiĝis kun Edmond Privat en koopera mondkongreso. Tiu renkontiĝo puŝis lin pli intense okupiĝi pri Esp-o, kaj du jarojn poste, en januaro 1929, li ricevis la definitivan paŝon. Andreo Cseh prelegis, kredeble en Ludvika, kaj Sam Jansson interpretis sveden. Subite Sam Jansson rekonis Stellan Engholm inter aŭskultantoj, kaj vokis lin transpreni la interpretadon…)⑹ 从此恩格霍尔姆积极参与世界语运动,翻译瑞典作家的作品,从1930年开始创作小说,奉献给世界语文坛这几部出色的现实主义作品。1943年到1952年,他在困难的条件下,创办了世界语文化刊物《小评论》(Malgranda Revuo),正如我开头提到的,在二次世界大战和战后那个特殊的时期,使世界语文化之火得以延续。他是一位明显的左派倾向的知识分子,在“冷战”时期,他在自己的刊物《小评论》1949年第3期写到:“我不要把《小评论》办成中立的……带有被限定和清楚固定的目的的运动可以说是中立的,例如,只关语言问题的世界语运动,合作社运动等等。可是对于完全没有被限定的生活目的来讲,处于中立(的态度),就意味着人们在善与恶,正义与邪恶面前是消极的,价值对于我们是无所谓的,或者似乎是不存在的了……”(mi ne deziras, ke MR estu neŭtrala… Movado kun limigita kaj klare fiksita celado povas esti neŭtrala… ekzemple la esperantomovado kiel nura lingva afero, la kooperativa Movado ktp. Sed esti neŭtrala al la tuta, nelimigita vivcelado, tio signifus, ke oni restas pasiva antaŭ bono kaj malbono, justo kaj maljusto, kaj valoroj estus al ni indiferentaj aŭ kvazaŭ ne ekzistus…)⑺ 在他的作品中,忠实地反映现实社会里人的追求和希望始终是主旋律。
而对于斯坦·约翰森(Stan Johansson)评论这位作家的论文标题的提问Kiel Legi – Ĉu Legi – Stellan Engholm? (还读恩格霍尔姆吗,怎么读?)我们的回答应该是:Jes, ni legu!
斯台兰·恩格霍尔姆病逝于1960年。
石成泰   2015-3-2,大庆
W.Auld: Antaŭparolo de Esp-a Antologio, Stafeto, la 1a eld, 1958, p. 16
⑵ V. Beczik: Studo pri la Esp-a Literaturo, Kritikanto, 1980, p. 97
⑶ W. Auld: Enkonduko en la Originalan Literaturon de Esp-o, Iltis, 1979, p. 63
⑷ W. Auld: Vereco Distro Stilo, Iltis, 1981, p. 77
⑸ same ⑷, p. 80
⑹ Sten Johansson: Kiel Legi – Ĉu Legi – Stellan Engholm? en libro Pri Homoj kaj Verkoj, UEA, 2012, p. 60
⑺ same ⑹, p. 65
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 10:27:15 | 显示全部楼层

注:关于“Al Torento”是否为“三部曲”里的头一部:

--- 恩格霍尔姆应该是出版了5部长篇!
Al Torento, 1930, 最早,单独成篇,不是“三部曲”里的头一部。
Homoj sur la tero, 1932, Literatura Mondo社出版;也不属于三部曲。
Infanoj en Torento, 1934
Junuloj en Torento, 1939,
Vivo vokas, 1946
vd. W. Auld: Vereco Distro Stilo, p.78
可是我查看你复印的电子版,的确是把Al Torento 在扉页注明la unua de Trilogio.

--- 关于“三部曲”,我查了,最早写的Al Torento,应是单独成篇,与Infanoj里的人物没有关系。看来那个电子版编辑也“错乱”了。他的书大都重版过(印了两次或更多),也难免有误解。

---- 那本Infanoj en Torento, la 2a parto初版名是Infanoj,2, 第二版改为 Junuloj。网上可以查到信息。

---- 我又翻阅了复印的Infanoj一书。这部书里分unua parto(p. 3-123)和dua parto(p.124-286), 应该是把Infanoj 1,2 两部合印在一起了!我们有了trilogio全部。

---- Al Torento是单独一部小说!
trilogio:
Infanoj 1,
infanoj 2, 第二版名:Junuloj
Vivo vokas, (Infanoj, 3,)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|手机版|佛学世界语网

GMT+8, 2024-7-16 20:40 , Processed in 0.102376 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表